Политика за поверителност

Администратор

Предприемач/търговско дружество: GoldSolutions s.r.o.
със седалище в Pionýrů 839, Frýdek-Místek, Чешка република
Идентификационен номер: 29460522
Регистриран в Търговския регистър: дело № C 55296/KSOS Областен съд в Острава
Електронен адрес: info@daramio.com


Политика за обработка на лични данни

Този документ Ви предоставя информация за Вашите права, свързани с обработката на Вашите лични данни и тяхната защита. Този документ ще бъде актуализиран редовно.

Ние обработваме личните данни, които ни предоставяте, прозрачно, добросъвестно и в съответствие със закона, по-специално с ОРЗД и Закона за защита на личните данни.

Обработваме лични данни на деца (т.е. лица под 15-годишна възраст) само ако родителят или друг представител на детето е действал за първи път от негово име. В качеството си на родител или друг представител на детето сте длъжни да гарантирате, че предоставянето на данните на детето не противоречи на неговите интереси и че сте информирали детето за обработването на лични данни от нас и за неговите права по разбираем начин.

Гарантираме, че обезпечаваме обработката на лични данни, като използваме стандартни процедури и технологии. Във връзка с обработката на лични данни редовно проверяваме за уязвимости, като същевременно оценяваме инциденти и прилагаме такива мерки за сигурност, каквито могат да бъдат разумно необходими, за да предотвратим неразрешен достъп до обработваните данни. Ние редовно актуализираме приетите мерки за сигурност.


Обработвани лични данни

Обработваме следните категории (обхват) лични данни, за целта и въз основа на посочената причина (законосъобразност):

Категории лични данни Цел Законосъобразност Продължителност на обработката
Данни за идентификация на клиента
(име, фамилия, адрес, идентификационен номер, номер по ДДС и евентуално други)
 • Сключване на договор
 • Изпълнение на договора и предоставяне на услуги
 • Поръчки
 • Фактуриране
 • и др.
 • Необходими за изпълнението на договора
 • Изпълнение на други законови задължения (водене на счетоводство и др.)
За срока на договора и за 3 години след това
Данни за контакт с клиента
(електронна поща, телефон)
 • Рутинна комуникация в рамките на договора
 • Проверка на изискванията на клиента
 • Информация във връзка с предоставяните услуги по електронна поща и чрез SMS
 • Необходими за изпълнението на договора
За срока на договора и за период от 3 години
Електронна поща на клиента
 • Събиране на имейли с цел изпращане на бюлетини
 • Съгласие на клиента
5 години или до оттегляне на съгласието
IP адреси, нашите "бисквитки"
(анонимни данни)
 • Достъп на потребителя до клиентската зона
 • Функционалност на уебсайта - поръчка, търсене, количка за пазаруване и др.
 • Сигурност и проверимост
 • Необходими за изпълнение на договора (вкл. преддоговорни преговори)
 • Легитимен интерес
За срока на договора и за 3 години след това
Рекламна мрежа и статистически бисквитки
(Анонимни данни за: Google Analytics, Google Adwords, Sklik, Facebook)
 • Обработка на статистически данни за трафика на уебсайта
 • PPC промоция
 • Легитимен интерес
26 месеца
Регистри на трафика
(IP адреси, уеб заявки, данни за браузъра)
 • Осигуряване на оперативна стабилност и непрекъснатост на предоставянето на услуги
 • Осигуряване на сигурността на услугите
 • Необходими за изпълнението на договора
 • Правно задължение
 • Легитимен интерес
6 месеца

Получатели на данни

Имаме строги правила, които определят кой служител или отдел може да има достъп до вашите лични данни и какви лични данни може да обработва. По принцип не предаваме Вашите лични данни на трети страни, освен когато имаме Вашето съгласие, необходимо е за предоставянето на услуги (регистрация на домейн, регистрация на сертификат и др.), задължени сме или сме упълномощени да го направим по закон или в наш легитимен интерес (например в случай на доставчици или в случай на искания от правоприлагащи органи, обработка и оценка на трафика и др.)

Използваме "бисквитки" и следните системи на трети страни за обработка на събраните данни, за да обработваме данни за трафика на уебсайта и да оценяваме нашите бизнес дейности. При това вашите данни са анонимни и предаването се отнася само до данните, открити от измервателните кодове на съответните системи. Някои доставчици може да са базирани в трети държави.

 • Статистически и аналитични системи (Google Analytics)
 • Рекламни системи (Google Adwords, Sklik, Facebook)

Време за обработка

Съгласно действащото законодателство (например Закон 499/2004 г., Закон за архивите и деловодството, Закон за ДДС № 235/2004 г., Закон за счетоводството № 563/1991 г. и други) сме длъжни да съхраняваме документите в рамките на определените срокове и съгласно политиката за съхранение на данните. Вашите лични данни ще бъдат необратимо изтрити и унищожени след изтичането на посочените срокове.

Всички лични данни, които обработваме единствено въз основа на Вашето съгласие, ще бъдат обработвани само докато не получим писменото Ви оттегляне на съгласието или докато не използвате автоматичен инструмент на нашия уебсайт (напр. отписване от нашия бюлетин).

Не искате или не можете да ни предоставите данните си?

Можете да откажете да ни предоставите личните данни, които изискваме от Вас. Ако обаче става въпрос за данни, които са необходими за предоставянето на нашите услуги, ние не можем да Ви предоставим съответната услуга.

Оперативни дневници

Когато посещавате нашия уебсайт, нашите сървъри (както повечето уебсайтове) автоматично записват заявките към нашия уебсайт. Тези сървърни логове обикновено съдържат информация за вашата уеб заявка, IP адрес, данни за браузъра, език на браузъра, както и дата и час на заявката. Те могат да съдържат и една или повече бисквитки, които идентифицират по уникален начин вашия браузър. Само администраторите имат достъп до тази информация и тези данни никога няма да бъдат използвани за прякото ви идентифициране (използват се за откриване на технически проблеми).


Вашите права

Право на достъп до данните, които обработваме за вас

Имате право на достъп до данните и друга свързана с тях информация. Това обаче не трябва да засяга правата на трети страни. По принцип ще Ви предадем данните под формата на електронни извлечения след проверка на самоличността Ви, за да защитим други субекти на данни.

Право на коригиране

В случай че данните Ви са неправилни, неточни, имате право да поискате тяхното коригиране. Като се вземат предвид целите, за които се обработват данните, имате право да поискате от нас да попълним и непълните данни.

Право на изтриване (да бъдете забравени)

Имате право да поискате изтриване на Вашите лични данни, ако обработката им от наша страна е неоправдана.

Право на ограничаване на обработката

Имате право да поискате ограничаване на обработката на Вашите данни в съответствие с член 18 от ОРЗД.

Право на преносимост на данните (само в случай на автоматизирано обработване)

Имате право да получите личните си данни, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и правото да предадете тези данни на друг администратор, ако обработката се извършва с автоматични средства.

Право на оттегляне на съгласието

Когато изискваме Вашето съгласие за обработване на данните Ви, имате право да оттеглите това съгласие по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга обработката на Вашите данни, докато това съгласие е било валидно дадено от Вас, или обработката на Вашите данни по други законови причини, когато те са приложими (напр. за спазване на законови задължения или за целите на нашите законни интереси).

Искате ли да ограничите маркетинга?

Ако сте ни дали съгласие за маркетинг или ако получавате търговски оферти от нас по друга законна причина, можете да оттеглите съгласието си или да се откажете от получаването на оферти по всяко време, като направите следното:

 • ние сме вградили в нашите маркетингови съобщения възможността да спрете да ги получавате.
 • можете да ни пишете, за да оттеглите съгласието си.

Моля, обърнете внимание, че ако ограничите маркетинга, ние все още можем да се свържем с вас за изпълнение на поръчки, т.е. все още можем да използваме вашия контакт, за да ви изпращаме информация, свързана с направените поръчки, и за цели, различни от маркетинг.

Посетителите на нашия уебсайт могат да оттеглят съгласието си за обработване на "бисквитки", като следват процедурата, описана на уебсайта.


Вашата защита

Ако смятате, че личната информация, която съхраняваме за вас, е невярна или непълна, или ако желаете да упражните някое от правата си, моля, свържете се с нас.

Ако смятате, че личните ви данни не са били третирани разумно съгласно закона, можете да се свържете с Органа за защита на данните, за да подадете жалба.

Службата за поверителност и защита на личните данни упражнява надзор:

Служба за защита на личните данни
адрес: Адрес: Pplk. Sochora 27, 170 00 Прага 7
тел. 234 665 111 уебсайт: https://www.uoou.cz/

Снимки от доволни клиенти

Имате ли огледало DARAMIO в банята си или в друг интериор?

Ще се радваме, ако ни го покажете. Моля, изпратете ни снимки по електронната поща: info@daramio.com.
Когато споделяте в социалните мрежи, не забравяйте да добавите #Daramio към публикацията или да ни тагнете @daramio_com.

@daramio_com
Daramio - снимка на огледалото от клиент
Daramio - снимка на огледалото от клиент
Daramio - снимка на огледалото от клиент
Daramio - снимка на огледалото от клиент
Daramio - снимка на огледалото от клиент
Daramio - снимка на огледалото от клиент
Daramio - снимка на огледалото от клиент
Daramio - снимка на огледалото от клиент